δεκάλογος
DEKALOG, Десять заповідей Дзесяць запаведзей ,Zehn Gebote, Ten Commandments, Cele zece porunci
Misją kościoła jest pilnowanie, by nikt nie zmieniał i nie przerabiał nauki apostolskiej. Kościół nie ma prawa dodawania lub zmieniania prawd wiary. Apostoł Paweł napisał:
Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! Gal. 1,8-9
Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, II list Jana 10
ODSTĘPCZY KOŚCIÓŁ   Wielcy nauczyciele PRAWA BOZEGO Apostołowie Chrystusa Nauka apostolska
I
Pan Jezus nauczał I Przykazania Bożego:
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie
Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie!" Mat 6:24
II
Pan Jezus nauczał II Przykazania Bożego:
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
„Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz." Mat 4:10
III
Pan Jezus nauczał III Przykazania Bożego:
Święć się Imię Twoje
"A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje," Mat 6:9
IV
Pan Jezus nauczał IV Przykazania Bożego:
Sobota jest ustanowiona dla człowieka
„Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu." Mar 2:27
V
Pan Jezus nauczał V Przykazania Bożego:
Czcij swego ojca i matkę swoją
„Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?" Mar 10:19
VI
Pan Jezus nauczał VI Przykazania Bożego:
Nie zabijaj
„Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?" Mar 10:19
VII
Pan Jezus nauczał VII Przykazania Bożego:
Nie cudzołóż
„Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?" Mar 10:19
VIII
Pan Jezus nauczał VIII Przykazania Bożego:
Nie kradnij
„Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?" Mar 10:19
IX
Pan Jezus nauczał IX Przykazania Bożego:
Nie zeznawaj fałszywie
„Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?" Mar 10:19
X
Pan Jezus nauczał X Przykazania Bożego:
Nie pożądaj
„Ci usłyszeli słowo, ale troski doczesne, ułuda bogactwa, pożądanie innych rzeczy dochodzą do głosu i zagłuszają słowo. I nie przynosi owocu." Mar 4:19 „A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa." Mat 5:28

Będąc uczniami Pana Jezusa powinniśmy zachowywać 10 przykazań:

Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! Gal. 1,8-9
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2 Tym. 3,16
Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Hebr. 4,12-13
Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. 2 Jana 9-10
Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. Obj. 22,18-19
"Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj NIC do jego słów aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę" Przypowieści Salomona 30.5-6
Daremnie na prozno niepotrzebnie oddajecie mi cześć